zwanen rechts 2

Aanpak Via Werkvermogen naar Duurzame Inzetbaarheid

Hoe is het werkvermogen van de medewerkers in jouw organisatie? 

Wist je dat de mate van werkvermogen een goede voorspeller is voor de kans op productiviteitsverlies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

 

Inzicht in het werkvermogen vormt daarom een goede basis om te kunnen werken aan het voorkomen van ziekteverzuim, het verbeteren van werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

 

Wat is werkvermogen?

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Dit is schematisch weergegeven via het ‘Huis van Werkvermogen’.

 

huis van werkvermogen

 

Methodiek: Personal en Company Radar

De methodieken Personal en Company Radar worden gebruikt om het werkvermogen te meten en vervolgens gerichte acties te kunnen nemen.

Via een digitale vragenlijst wordt het werkvermogen van de medewerkers gemeten. Dit levert iedere medewerker een persoonlijke score en advies op, de Personal Radar genoemd. Deze persoonlijke informatie ontvangt alleen de medewerker en kan hij op eigen initiatief bespreken met zijn leidinggevende, HR-adviseur of een onafhankelijke coach.

De Company Radar is een overzicht van de organisatie-scores op werkvermogen en diverse subthema's. En vormt een een goede basis om te bepalen waarop verbetering nodig is op team, afdelings- of organisatieniveau.

 

Onderbouwde acties

Met het organisatie scores op het netvlies, kan je gericht werken aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast maakt de individuele score de medewerker bewust van zijn eigen werkvermogen. En kan hij vervolgens zelf actie ondernemen indien daar aanleiding voor is.

 

Voordelen

  1. De medewerkers krijgen inzicht in hun eigen werkvermogen en kunnen daarop actie ondernemen.
  2. Op organisatieniveau krijg je inzicht in de onderwerpen waarmee het werkvermogen positief kan beinvloeden en stel je een onderbouwd actieplan op.
  3. De uitkomsten van de eigen organisatie zijn te vergelijken met branchegenoten. Blik op Werk beheert een werkvermogen-databank met ca. 200.000 records.
  4. De vragenlijst is gevalideerd en berust op wetenschappelijk onderzoek uit Finland.
  5. Je werkt doelgericht aan het vergroten van de Duurzame Inzetbaarheid van jouw medewerkers.

 

Wil je meer weten over bovengenoemde aanpak, neem dan vrijblijvend contact op met Roswitha Mans. Roswitha is gecertificeerd facilitator van de methodieken Personal en Company Radar. Beide methodieken zijn ontwikkeld door kwaliteits- en kennisinstituut Blik op Werk.

^ Naar boven