zwanen rechts 2

Hoe hoog is de werkstress op uw werkvloer?

17 april 2014

 

Vanaf mei 2014 start de campagne Gezond werk is werk zonder stress. Het doel van de campagne is om het bewustzijn van stress en psychosociale risico’s op het werk te vergroten. En dat is hard nodig. Werkstress is op dit moment de belangrijkste oorzaken om niet te kunnen werken. Circa een derde van de ziekmeldingen heeft met werkstress te maken. Het aantal meldingen is niet alleen verontrustend, ook de duur van ziekmeldingen door stress maakt duidelijk dat het om een serieus probleem gaat. Verzuim met psychosociale redenen duurt gemiddeld 180 werkdagen. Niet alleen uit oog van goed werkgeverschap is het noodzakelijk hier aandacht aan te besteden, ook vanuit financiële overwegingen is het heel verstandig hier werk van maken. Een ziektedag kost gemiddeld 250 euro en een uitgevallen werknemer door stress zo’n 45.000 euro!

 

Ik pleit er absoluut niet voor om een zieke werknemer alleen maar in euro’s uit te drukken. Toch lijkt dat vaak de enige manier om werkgevers ervan te overtuigen dat het niet om een probleem gaat dat je moet overlaten aan je arbodienst, of vanzelf wel overgaat. Snellere terugkeer naar het werk en daarmee heel veel geld besparen kan alleen als de werkgever zelf de touwtjes in handen neemt en houdt.

 

Mijn motto is nog steeds: Voorkomen is beter dan genezen. Weet u hoeveel medewerker in uw organisatie regelmatig kampen met werkstress? Naar mijn idee is het niet nodig om dit precies te weten. Belangrijker is om met de signalen iets te doen. Hieronder een aantal tips om met werkstress direct aan de slag te gaan.

 

  • Let op signalen die op werkstress kunnen duiden en bespreek met collega leidinggevenden of zij dit herkennen. Bijvoorbeeld: frequent verzuim, geregeld te laat op het werk, mentaal afwezig zijn, fouten maken, kort lontje.
  • Vraag uw bedrijfsarts om een lijst met meest voorkomende verzuimredenen op bedrijfsniveau van het afgelopen jaar. Staat werkstress daarbij?
  • Begeleid (psychisch) zieke medewerkers actief bij herstel en re-integratie. Volgens Evelien Brouwers, onderzoeker op het gebied van herstelprocessen van mensen met psychische problemen verbonden aan de Tilburg University, kunnen werkgevers meer doen om psychisch zieke medewerker sneller en duurzamer aan het werk te krijgen. Weer aan de slag gaan in eigen of ander werk is daarbij een prima middel om te herstellen.
  • Medewerkers actief mee laten denken over praktische verbeteringen om werkstress te verlagen. Laat hen vervolgens hun eigen ideeën zelf invoeren. Dit maakt de kans van slagen vele malen groter dan het invoeren van andermans ideeën.

 

Gaat u binnenkort met een van deze punten aan de slag?

 

En wat ik ga doen?

  • Ik ga de campagne Gezond werk is werk zonder stress promoten. Ik ben een groot voorstander van het vergroten van bewustzijn over werkstress, de risico’s en het verspreiden van best practices. Met praten alleen komen we er niet, er zijn gewoon concrete praktische voorbeelden nodig.
  • In mijn advisering en trainingen komt het onderwerp werkstress nadrukkelijker aan de orde.
  • En verder help ik u graag met de uitvoering van Gezond werk is werk zonder stress in uw organisatie. Bijvoorbeeld bij de reïntegratie van een zieke medewerker zodat u uzelf zonder stress kunt richten op stressreductie in uw organisatie.

 

Ga terug Schrijf reactie

Diversiteit op werkvloer: meer acceptatie en lager ziekteverzuim

Lees meer >

^ Naar boven