zwanen rechts 2

Ziekteverzuim en einddoel

05 september 2013

Vergelijk twee personen met dezelfde klacht en ze zullen anders met de klacht om gaan. De ene persoon vindt zichzelf sneller niet in staat om te werken dan de ander, en meldt zich eerder ziek bij zijn werkgever. Eigenlijk gaat dit ook op voor werkgevers, vergelijk twee werkgevers met hetzelfde ziekteverzuimpercentage in hun organisaties en zij zullen hoogstwaarschijnlijk anders omgaan met het beheersen van het ziekteverzuim.

 

Ziekteverzuim kost een bedrijf geld, veel geld. Iedere zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn salaris. Daarnaast worden er andere kosten gemaakt: vervanging, inzet van de arbodienst, bedrijfsarts en andere deskundigen. En tel daar nog maar wat kosten bij op voor productieverlies en gedoe binnen de organisatie.

 

Stel een bedrijf heeft 100 werknemers en 4% verzuim (ongeveer het landelijk gemiddelde) dan zijn er elke dag 4 werknemers ziek. Bij een gemiddeld bruto jaarsalaris van 30.000 euro kunnen de totale ziekteverzuimkosten oplopen tot circa 230.000 euro per jaar (volgens berekening TNO).

 

Ziekte van werknemers kan dus hoge kosten en veel gedoe met zich meebrengen. Heeft u weleens uitgerekend hoeveel producten of diensten u moet verkopen om deze kosten terug te verdienen? En zolang u er niets aan doet komen de kosten van ziekteverzuim ieder jaar weer terug, of misschien zijn de kosten het volgende jaar nog wel iets hoger.

 

Het is waar, een deel van het ziekteverzuim is onvermijdelijk. Dat ligt op ca. 2-2,5%. Maar aan het deel boven 2,5% kan het bedrijf wel degelijk iets doen.

 

Nog vaak genoeg wordt de keuze gemaakt voor ‘snelle’ acties: het ziekteverzuimprotocol aanpassen, de verzuimcoordinator extra te laten bellen naar de zieke medewerker of de medewerkers nogmaals te informeren over de aangescherpte regels. Iedereen mag hier het zijne van vinden. Vertrouwen spreekt hier niet uit, eerder het geloof dat door strakker de teugels aan te trekken het ziekteverzuim lager wordt.

 

Ik geloof dat niemand ziek wil zijn en ga ervan uit dat ziekteverzuim een resultaat is van een mix van gezondheidsklachten, persoonlijke eigenschappen, omstandigheden in de prive-sfeer en de manier waarop mensen met elkaar werken en omgaan in een organisatie.

 

En dat laatste is juist hetgeen waar de werkgever invloed op heeft. Hoe we met elkaar omgaan, in hoeverre we vastgelegde regels volgen, de manier van communiceren, de afspraken die we maken en het aanspreken van elkaar bij het niet-nakomen ervan. Dit zijn enkele voorbeelden van (cultuur)aspecten die mede de hoogte van het ziekteverzuim in een organisatie bepalen.

 

Om niet te verzanden in een discussie over korte termijn oplossingen, stel ik vaak deze vraag: Wat wilt u bereiken? Hoe ziet uw einddoel eruit?

 

Is dat enkel een percentage van X%? Of is het meer dan dat? Ziet u een leidinggevende als degene die een prominente rol speelt bij ziekteverzuimbeheersing? Is er dan ook oog voor werknemers die niet lekker in hun vel zitten en wordt daar het gesprek mee aangegaan? Wordt er ook gesproken over prive-zaken die het functioneren op het werk beinvloeden? Ziet u werken als een medicijn? Welke rol wilt u dat de arbodienst heeft? En wie heeft er eigenlijk de regie? ….

 

Begin dus met het eind voor ogen, zoals ook Stephen Covey propageert. Het gewenste doel is meer dan een percentage, het geeft focus en de antwoorden vormen een handige leidraad voor de vervolgstappen.

 

Aan alle ondernemers (die hun ziekteverzuimkosten willen beheersen) om eens over na te denken: Hoe wilt u het liefst dat uw organisatie eruit ziet?

 

Veel denk- en verbeeldplezier!

Dit artikel is geschreven door Roswitha Mans, zelfstandig adviseur HRM en organisatie

 

Ga terug Schrijf reactie

Diversiteit op werkvloer: meer acceptatie en lager ziekteverzuim

Lees meer >

^ Naar boven